پلن ها


استاندارد

رایگان


پخش زنده (استریم کردن)

بارگذاری ویدیو

کلیپ سازی

امکان درج تبلیغات در صفحه شخصی

ذخیره شدن پخش زنده تا ۷ روز

قالب برای پخش زنده

استریم هاب (ری استریم) بدون هیچ محدودیت

ثبت نام

پیشرفته

ماهانه ۱۰۰ هزار تومان


پخش زنده (استریم کردن)

بارگذاری ویدیو

کلیپ سازی

امکان درج تبلیغات در صفحه شخصی

ذخیره شدن پخش زنده تا ۳۰ روز

قالب برای پخش زنده

استریم هاب (ری استریم) بدون هیچ محدودیت

سفارش

فوق پیشرفته

ماهانه ۱۶۰ هزار تومان


پخش زنده (استریم کردن)

بارگذاری ویدیو

کلیپ سازی

امکان درج تبلیغات در صفحه شخصی

ذخیره شدن پخش زنده تا ۶۰ روز

قالب برای پخش زنده

استریم هاب (ری استریم) بدون هیچ محدودیت

سفارش